brnovinky

Přepnout do PC verze

Oslava svátku práce Dělnické mládeže na 1. máje v Brně zřejmě bude

Představitelé Brna ve středu 30. března opět vyjádřili své znepokojení a faktický nesouhlas s prvomájovým pochodem ohlášeným na 1. května 2011, který Magistrátu města Brna oznámil předseda Dělnické mládeže Erik Lamprecht. Rada města Brna projednala celou záležitost včetně stanoviska Výboru pro národnostní menšiny. Celou akci fakticky odsoudila a považuje ji za nešťastnou ve vztahu k bezpečnosti občanů města Brna.


Město Oslavu svátku práce zakázalo, Krajský soud povolil

Po oznámení shromáždění na 1. máje Erikem Lamprechtem – předsedou Dělnické mládeže - rozhodl Magistrát města Brna o zákazu konání akce. Proti zákazu se svolavatel akce odvolal ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodnutí MMB zrušil. Proto podal MMB proti rozsudku kasační stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto. Tím byly vyčerpány veškeré zákonné možnosti týkající se zákazu shromáždění.

„Udělali jsme vše pro to, abychom shromáždění, zavánějící snahou o destabilizaci života občanů ve městě, zakázali. Bohužel náš záměr změnil krajský soud a jeho stanovisko musíme plně respektovat. V této chvíli proto probíhají jednání bezpečnostních složek s cílem zajistit plnou ochranu občanů v den konání akce,“ prohlásil po jednání rady města primátor Brna Roman Onderka.

Se shromážděním Dělnické mládeže nesouhlasí ani další instituce

Nejen vedení města je proti konání shromáždění. Nesouhlasí s ním ani Městská policie Brno - z důvodu bezpečnosti občanů, navrhla změnu trasy; DPMB z důvodu omezení dopravy; Policie ČR; Odbor dopravy MMB z důvodu omezení drážní a osobní automobilové dopravy a také Úřad městské části Brno-sever z důvodu možného střetu různých skupin.

První oznámení Magistrátu města Brna

18. listopadu 2010 oznámil Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, svolavatel Erik Lamprecht konání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím. Podle oznámení je účelem shromáždění Oslava svátku práce, které se má konat dne 1. května 2011 v době od 11 do 18 hodin. Průvod shromáždění má vést z parku Koliště, dále ulicí Cejl, Francouzská, Milady Horákové, Příkop, Bratislavská, Jezuitská, a skončit ve výchozím místě v parku Koliště.

MMB si vyžádal stanoviska různých orgánů a organizací a na jejich základě v zákonem stanové třídenní lhůtě rozhodl o zákazu shromáždění.

Druhé oznámení Úřadu městské části Brno-střed

Oznámením podaným 18. listopadu 2010 na Úřadu městské části Brno–střed oznámil svolavatel Dělnická mládež, za nějž je oprávněn jednat Erich Lamprecht, konání shromáždění za účelem Oslavy svátku práce. Shromáždění bylo nahlášeno na 1. května 2011 v době od 10 do 17 hodin v Brně – v parku Lužánky a s průvodem po trase park Lužánky – Lidická – Smetanova – Veveří – Husova – Pekařská – Mendlovo náměstí.

ÚMČ Brno-střed rozhodnutím ze dne 23. listopadu 2010 toto shromáždění zakázal. Dělnická mládež napadla rozhodnutí o zákazu shromáždění u Krajského soudu v Brně. Ten rozhodnutí ÚMČ zrušil rozhodnutí. Úřad podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Oslava svátku práce Dělnické mládeže v Brně zřejmě bude

Město Brno tak vyčerpalo zákonné možnosti týkající se zákazu zmíněného shromáždění.

ilustrační foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:m%C3%84%C2%9Bsto;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Oslava svátku práce Dělnické mládeže na 1. máje v Brně zřejmě bude

Představitelé Brna ve středu 30. března opět vyjádřili své znepokojení a faktický nesouhlas s prvomájovým pochodem ohlášeným na 1. května 2011, který Magistrátu města Brna oznámil předseda Dělnické mládeže Erik Lamprecht. Rada města Brna projednala celou záležitost včetně stanoviska Výboru pro národnostní menšiny. Celou akci fakticky odsoudila a považuje ji za nešťastnou ve vztahu k bezpečnosti občanů města Brna.


Město Oslavu svátku práce zakázalo, Krajský soud povolil

Po oznámení shromáždění na 1. máje Erikem Lamprechtem – předsedou Dělnické mládeže - rozhodl Magistrát města Brna o zákazu konání akce. Proti zákazu se svolavatel akce odvolal ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodnutí MMB zrušil. Proto podal MMB proti rozsudku kasační stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto. Tím byly vyčerpány veškeré zákonné možnosti týkající se zákazu shromáždění.

„Udělali jsme vše pro to, abychom shromáždění, zavánějící snahou o destabilizaci života občanů ve městě, zakázali. Bohužel náš záměr změnil krajský soud a jeho stanovisko musíme plně respektovat. V této chvíli proto probíhají jednání bezpečnostních složek s cílem zajistit plnou ochranu občanů v den konání akce,“ prohlásil po jednání rady města primátor Brna Roman Onderka.

Se shromážděním Dělnické mládeže nesouhlasí ani další instituce

Nejen vedení města je proti konání shromáždění. Nesouhlasí s ním ani Městská policie Brno - z důvodu bezpečnosti občanů, navrhla změnu trasy; DPMB z důvodu omezení dopravy; Policie ČR; Odbor dopravy MMB z důvodu omezení drážní a osobní automobilové dopravy a také Úřad městské části Brno-sever z důvodu možného střetu různých skupin.

První oznámení Magistrátu města Brna

18. listopadu 2010 oznámil Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, svolavatel Erik Lamprecht konání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím. Podle oznámení je účelem shromáždění Oslava svátku práce, které se má konat dne 1. května 2011 v době od 11 do 18 hodin. Průvod shromáždění má vést z parku Koliště, dále ulicí Cejl, Francouzská, Milady Horákové, Příkop, Bratislavská, Jezuitská, a skončit ve výchozím místě v parku Koliště.

MMB si vyžádal stanoviska různých orgánů a organizací a na jejich základě v zákonem stanové třídenní lhůtě rozhodl o zákazu shromáždění.

Druhé oznámení Úřadu městské části Brno-střed

Oznámením podaným 18. listopadu 2010 na Úřadu městské části Brno–střed oznámil svolavatel Dělnická mládež, za nějž je oprávněn jednat Erich Lamprecht, konání shromáždění za účelem Oslavy svátku práce. Shromáždění bylo nahlášeno na 1. května 2011 v době od 10 do 17 hodin v Brně – v parku Lužánky a s průvodem po trase park Lužánky – Lidická – Smetanova – Veveří – Husova – Pekařská – Mendlovo náměstí.

ÚMČ Brno-střed rozhodnutím ze dne 23. listopadu 2010 toto shromáždění zakázal. Dělnická mládež napadla rozhodnutí o zákazu shromáždění u Krajského soudu v Brně. Ten rozhodnutí ÚMČ zrušil rozhodnutí. Úřad podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Oslava svátku práce Dělnické mládeže v Brně zřejmě bude

Město Brno tak vyčerpalo zákonné možnosti týkající se zákazu zmíněného shromáždění.

ilustrační foto MaK., brnovinky, zdroj Město Brno

{linkr:related;keywords:m%C3%84%C2%9Bsto;limit:5;title:%C3%84%C2%8Dt%C3%84%C2%9Bte+tak%C3%83%C2%A9%3A}

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze