brnovinky

Přepnout do PC verze

 Město Brno změnou územního plánu zrušilo dobývací prostor v oblasti bývalého brněnského lomu Hády. „Do budoucna toto území bude věnováno už jen přírodním krásám. "Prostor, který byl dříve jako těžební je nyní v územním plánu deklarován jako krajinná zeleň. V blízkosti lomu je řada míst, která by mohla sloužit k rekreačnímu využití,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.

 

Síma, brnovinky

 

 

 

> Lom Hády v Brně už není dobývacím prostorem

 Město Brno změnou územního plánu zrušilo dobývací prostor v oblasti bývalého brněnského lomu Hády. „Do budoucna toto území bude věnováno už jen přírodním krásám. "Prostor, který byl dříve jako těžební je nyní v územním plánu deklarován jako krajinná zeleň. V blízkosti lomu je řada míst, která by mohla sloužit k rekreačnímu využití,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.

 

Síma, brnovinky

 

 

 

Zobrazeno: 2689

Občané městských částí Brno - Dolní Heršpice a Přízřenice v neděli 12. září v referendu hlasovali o odtržení nebo neodtržení těchto městských částí od města Brna. Vzhledem k tomu, že pro odtržení nehlasovala nadpoloviční většina registrovaných voličů, Brno zůstává stejně velké i nadále. Další podrobnosti připravujeme.

 

Marián K., brnovinky

> Brno se nezmenšuje. Dolní Heršpice a Přízřenice zůstávají jeho součástí

Občané městských částí Brno - Dolní Heršpice a Přízřenice v neděli 12. září v referendu hlasovali o odtržení nebo neodtržení těchto městských částí od města Brna. Vzhledem k tomu, že pro odtržení nehlasovala nadpoloviční většina registrovaných voličů, Brno zůstává stejně velké i nadále. Další podrobnosti připravujeme.

 

Marián K., brnovinky

Zobrazeno: 2384

 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky přiznalo městu Brnu dotace ve výši tři a půl milionu korun. Částka putuje z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky „Podpora regenerace panelových sídlišť“ na realizaci III. Etapy regenerace sídliště Brno-Řečkovice. Město Brno podalo celkem sedm žádostí městských částí o dotaci na regeneraci panelových sídlišť v Brně Bohunicích, Kohoutovicích, Líšni, Vinohradech, Novém Lískovci, Komíně a Řečkovicích a Mokré Hoře. Rozhodnutím ministerstva se však dotace výrazně omezují. V minulých letech byly dotace pro Brno mnohem vyšší. Například v roce 2007 dosahovaly výše 18,7 milionu korun.

„Takovým krokem v podstatě ministerstvo pro místní rozvoj zastavuje úspěšný projekt regenerace panelových sídlišť, který mnoha obyvatelům napomohl zlepšit jejich životní podmínky,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Podle rozhodnutí ministra pro místní rozvoj byla pro rok 2010 u žádostí omezena nejen maximální výše dotace na čtyři miliony korun, ale pro nedostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu na tento dotační titul bylo povoleno přiznání dotace pouze u jedné žádosti obce. Z tohoto důvodu byla městu Brnu vykryta pouze jedna žádost o dotaci a to žádost městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

 

Síma, brnovinky, zdroj město Brno

> Město Brno dostane od ministerstva nižší dotace na regeneraci panelových sídlišť

 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky přiznalo městu Brnu dotace ve výši tři a půl milionu korun. Částka putuje z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky „Podpora regenerace panelových sídlišť“ na realizaci III. Etapy regenerace sídliště Brno-Řečkovice. Město Brno podalo celkem sedm žádostí městských částí o dotaci na regeneraci panelových sídlišť v Brně Bohunicích, Kohoutovicích, Líšni, Vinohradech, Novém Lískovci, Komíně a Řečkovicích a Mokré Hoře. Rozhodnutím ministerstva se však dotace výrazně omezují. V minulých letech byly dotace pro Brno mnohem vyšší. Například v roce 2007 dosahovaly výše 18,7 milionu korun.

„Takovým krokem v podstatě ministerstvo pro místní rozvoj zastavuje úspěšný projekt regenerace panelových sídlišť, který mnoha obyvatelům napomohl zlepšit jejich životní podmínky,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Podle rozhodnutí ministra pro místní rozvoj byla pro rok 2010 u žádostí omezena nejen maximální výše dotace na čtyři miliony korun, ale pro nedostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu na tento dotační titul bylo povoleno přiznání dotace pouze u jedné žádosti obce. Z tohoto důvodu byla městu Brnu vykryta pouze jedna žádost o dotaci a to žádost městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

 

Síma, brnovinky, zdroj město Brno

Zobrazeno: 2352

Rekonstrukce Moravského náměstí v Brně se blíží do finále a v této souvislosti bude ve čtvrtek 9. září za účasti primátora města Romana Onderky před Nejvyšším správním soudem České republiky slavnostně uvedena do provozu socha Spravedlnosti s vodním prvkem - fontánou. Jedná se o první zobrazení ze čtyř kardinálních ctností, formulovaných v Platónově Ústavě jako ctnosti požadované od občanů ideálního autonomního městského státu, a to Spravedlnosti, Odvahy, Mírnosti a Prozíravosti. Autorem díla v hodnotě 3707 tisíc korun je akademický sochař Marius Kotrba.

„Smyslem celkové rekonstrukce Moravského náměstí a instalace čtyř ctností bylo plochu, která dříve sloužila zejména jako parkoviště, uvést do příjemnější a klidnější atmosféry. Doufám, že dominanty Moravského náměstí, tedy kostel svatého Tomáše, Moravská galerie a čtyři výtvarná díla včetně první Spravedlnosti, tuto myšlenku uvedou v praxi,“ sdělil primátor města Roman Onderka.

 

Síma, brnovinky, zdroj město Brno

 

 

> Na Moravském náměstí v Brně vznikla Socha Spravedlnosti

Rekonstrukce Moravského náměstí v Brně se blíží do finále a v této souvislosti bude ve čtvrtek 9. září za účasti primátora města Romana Onderky před Nejvyšším správním soudem České republiky slavnostně uvedena do provozu socha Spravedlnosti s vodním prvkem - fontánou. Jedná se o první zobrazení ze čtyř kardinálních ctností, formulovaných v Platónově Ústavě jako ctnosti požadované od občanů ideálního autonomního městského státu, a to Spravedlnosti, Odvahy, Mírnosti a Prozíravosti. Autorem díla v hodnotě 3707 tisíc korun je akademický sochař Marius Kotrba.

„Smyslem celkové rekonstrukce Moravského náměstí a instalace čtyř ctností bylo plochu, která dříve sloužila zejména jako parkoviště, uvést do příjemnější a klidnější atmosféry. Doufám, že dominanty Moravského náměstí, tedy kostel svatého Tomáše, Moravská galerie a čtyři výtvarná díla včetně první Spravedlnosti, tuto myšlenku uvedou v praxi,“ sdělil primátor města Roman Onderka.

 

Síma, brnovinky, zdroj město Brno

 

 

Zobrazeno: 3390

Rada města Brna podpořila osmnáct základních škol v rámci projektu ŠIK – školního informačního kanálu. Jedná se o projekt, který má mladé generaci ve školách zabezpečit přísun kvalitních a žádaných informací, a to prostřednictvím velkoplošných obrazovek, instalovaných do vybraných základních, středních a vysokých škol v České republice. Projekt je zaměřen na vzdělání dětí i učitelů, prevenci kriminality ve školství a výchovu k volbě povolání.

Do projektu jsou zatím zapojeny tři základní školy, které mají již uzavřenu smlouvu. Patnáct základních škol projevilo zájem o projekt. Každá škola zaplatí 20 tisíc korun ročně po dobu pěti let.

Co je cílem ŠIKu

Cílem projektu je budování interaktivity, neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, zvyšování profesionality jednotlivých školských zařízení, naplňovat potřeby dnešní moderní mládeže i jejich rodičů a pomáhat dětem získat pocit odpovědnosti za své jednání a nebýt lhostejný ke svému okolí.

 

Síma, brnovinky, zdroj město Brno

> Brněnské školy se zapojují do ŠIKu – školního informačního kanálu

Rada města Brna podpořila osmnáct základních škol v rámci projektu ŠIK – školního informačního kanálu. Jedná se o projekt, který má mladé generaci ve školách zabezpečit přísun kvalitních a žádaných informací, a to prostřednictvím velkoplošných obrazovek, instalovaných do vybraných základních, středních a vysokých škol v České republice. Projekt je zaměřen na vzdělání dětí i učitelů, prevenci kriminality ve školství a výchovu k volbě povolání.

Do projektu jsou zatím zapojeny tři základní školy, které mají již uzavřenu smlouvu. Patnáct základních škol projevilo zájem o projekt. Každá škola zaplatí 20 tisíc korun ročně po dobu pěti let.

Co je cílem ŠIKu

Cílem projektu je budování interaktivity, neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, zvyšování profesionality jednotlivých školských zařízení, naplňovat potřeby dnešní moderní mládeže i jejich rodičů a pomáhat dětem získat pocit odpovědnosti za své jednání a nebýt lhostejný ke svému okolí.

 

Síma, brnovinky, zdroj město Brno

Zobrazeno: 2434

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze